Regionale Energie Strategie, de keuze is niet reuze

Regionale Energie Strategie, de keuze is niet reuze

Sinds de publicatie van focusgebieden is er in Deventer veel discussie over windmolens. Focusgebieden zijn aangewezen voor de Regionale Energie Strategie. Maar wat is dit eigenlijk?

Het Rijk heeft beslist dat elke regio dit jaar moet komen met een bod voor het winnen van energie, dit kan alleen bestaan uit zon of wind. Nederland is verdeeld over 30 regio’s. Komt de regio zelf niet met een bod, dan wordt er voor de regio beslist.
Zie website www.regionale-energiestrategie.nl

In de regio West Overijssel dient ook Deventer haar aandeel bij te dragen. Het Deventer bod is in 2020 bepaald op 212 Gwh, een optelsom van zonnepanelen op daken, zonnepanelen op land en windturbines.

Na een windverkenning heeft het college focusgebieden aangewezen. Hiermee ontstaat ruimte om op termijn 9 windturbines langs de A1 te plaatsen. Dit zorgt voor de nodige onrust en discussie vooral in en om Colmschate Zuid, Oxe en de Bannink. De omgeving voelt zich overvallen door deze actie en voelt zich niet gehoord.

Gemeentebelang heeft 24 februari 2020 een goedbezochte avond georganiseerd over het energieplan Deventer en het RES bod met als doel input op te halen bij de inwoners. Uit deze avond kwam naar voren dat windturbines vanwege het geringe ruimtebeslag de voorkeur hebben boven zonnepanelen op land. Zonnepanelen horen zoveel mogelijk op de geschikte daken. Dit was voor ons als Gemeentebelang een duidelijk signaal, wat heeft geleid tot het aanpassen van ons standpunt betreffende zonnepanelen op land. We gaan nu de mogelijkheden betreffende windenergie niet uit de weg en nemen deze mee in onze afwegingen. Ook kernenergie en waterstof kwamen deze avond duidelijk naar voren als serieus te nemen mogelijkheden voor de opwek van energie. Binnen de RES mag het bod alleen bestaan uit zon en wind.

Op onze Energieavond werd duidelijk dat participatie, betrokkenheid en communicatie essentieel zijn voor het maken van goede keuzes.

Gemeentebelang heeft zowel bij het Energieplan als bij het RES bod het belang ingebracht van communicatie en een goed overleg met inwoners. Het communicatieproces voor de windverkenning in Deventer wordt gedaan in een nu zeer moeilijke periode. Door de corona pandemie zijn fysieke bijeenkomsten bijna tot 0 gereduceerd en wordt alle communicatie schriftelijk of digitaal gedaan. Dit is ons inziens niet de juiste weg om gehoord en geïnformeerd te worden.

Gemeentebelang heeft zich er voor ingezet dat participatie, communicatie en betrokkenheid een prominente plek heeft in het Deventer Energieplan. Het is dan ook vanzelfsprekend dat Gemeentebelang er zorg voor wil gaan dragen dat de communicatie met de omgeving gedegen wordt uitgevoerd. Inmiddels is het besluitvormingstraject uitgesteld tot na de lockdown. Voordat de gemeenteraad beslist hoe de verdeling over zon en wind eruit ziet, gaan we eerst in gesprek met onze inwoners.