Rust in ’t Hemeltje!

Marco

Rust in ’t Hemeltje!

MarcoRust in ’t Hemeltje!

 Het lijkt de Stichting IJssellandschap niet gelukt te zijn om voldoende draagvlak te creëren bij omwonenden van landgoed ’t Hemeltje voor het plan van een natuurbegraafplaats. Daarom roept Gemeentebelang samen met andere raadsfracties het College op om niet langer aan de plannen voor de natuurbegraafplaats mee te werken.

 

Gemeentebelang is blij dat het College de ontwikkeling van het buitengebied wil stimuleren en nieuwe plannen en ideeën een kans wil geven. Dit is ook gebeurd bij de plannen voor de aanleg van een natuurbegraafplaats bij landgoed ’t Hemeltje.  Meteen werd duidelijk dat de omwonenden daar absoluut niet op zaten te wachten. In een raadstafel op 2 september 2015 is de kwestie uitgebreid besproken. De stichting IJssellandschap vroeg de raad een half jaar tijd om het benodigde draagvlak bij omwonenden te creëren en de plannen verder uit te werken.  Zeven maanden hebben de omwonenden van ’t Hemeltje in onzekerheid gezeten. Ook de politiek begon zich af te vragen waar de beloofde onderzoeken en het draagvlak bleven. Deze week schreef dagblad De Stentor over een onderzoek dat een bureau in opdracht van stichting IJssellandschap had uitgevoerd. Daaruit bleek volgens IJssellandschap dat een natuurbegraafplaats op ’t Hemeltje technisch en economisch haalbaar is. Gemeentebelang mist het aspect draagvlak volledig. Het is jammer dat zowel de politiek als de omwonenden het rapport nog niet hebben ontvangen en de conclusies in de krant hebben moeten lezen. Een gemiste kans die grote gevolgen kan hebben.