Sanering Asbestdaken

Sanering Asbestdaken

Harry

De gemeente moet eigenaren van asbestdak actief informeren over de verplichte sanering en hen mogelijkheden hiertoe aandragen. De motie van Gemeentebelang is afgelopen woensdag unaniem door de raad aangenomen.

 

In de gemeente, zowel in stad als op het platteland, zijn nog veel gebouwen voorzien van een asbestdak. Dat is vanaf het jaar 2024 verboden. De komende jaren wordt € 50.000,– vrijgemaakt voor ondersteuning. Op initiatief van Gemeentebelang gaat de gemeente nu een toolbox ontwikkelen met daarin mogelijkheden om asbestdaken en schuren te saneren. De eigenaren van de bewuste daken worden actief door de gemeente benaderd en op de toolbox gewezen. 

Zie hier de motie