Schalkhaar aug 2019

Schalkhaar aug 2019

Column van Harry Ten Have in de krant InSchalkhaar.
In de column besteed Harry aandacht aan ontwikkelingen die van belang zijn voor Schalkhaar.

Ontwikkeling Linderveld (Schalkhaar Noordoost)

In 2017 is een klein gedeelte van de agrarische percelen Linderveld door de gemeente verkocht op basis van inschrijving aan boeren uit de directe omgeving. Er is nog 63 hectare niet verkocht. De gemeenteraad heeft in 2018 voorgesteld om voor de verkoop van deze gronden een exclusieve verkenning te doen met Stichting IJssellandschap. De Stichting wil samen met partners de mogelijkheden en haalbaarheid onderzoeken van het plan “Heerlijkheid Linde”. Gemeentebelang heeft onder voorwaarden ingestemd met de verkoopcriteria ’s. Een belangrijke voorwaarde van ons is om met Stichting IJssel landschap te onderzoeken/te bespreken om gronden te ruilen. De Stichting is eigenaar van grote hoeveelheid agrarische percelen rondom de Deventer. In de komende jaren hebben we zeer waarschijnlijk op andere plekken grond nodig voor ontwikkelingen voor stad en de omliggende dorpen. De wethouder heeft toegezegd om grondruil in te brengen in het overleg.

Voormalige boerderijen in het Linderveld

In het Linderveld is de gemeente eigenaar van 12 (voormalige) boerderijen. Gemeentebelang vindt dat deze moeten worden verkocht en een goede nieuwe bestemmingen/functies moeten krijgen. Door de grondruil en herbestemmen van de boerderijen krijgt het gebied nieuwe kansen met ook op andere plekken rondom Schalkhaar mooie ontwikkelkansen.
Ik blijf het dossier ‘Linderveld’ kritisch volgen.

Woningbouw Schalkhaar

Onlangs werd ik uitgenodigd om informatie te geven aan een groep 50 plus en jongeren met woonwensen voor wonen in Schalkhaar. Op basis van de nieuwe omgevingsvisie en de woonvisie van Schalkhaar zijn beide groepen geïnformeerd. Ik hoop dat beide groepen hun specifieke wensen samen met het platform en ambtenaren van de gemeente verder gaan oppakken en mogelijk mooie ontwikkelingen in Schalkhaar gaan realiseren. Een open houding voor burgerinitiatieven gericht op de doelgroepen vindt Gemeentebelang belangrijk.
De omgevingsvisie beschrijft de toekomstige ambities en ontwikkelingen van de gemeente op het gebied van wonen. Specifiek voor Schalkhaar staat in de visie; nieuwbouw vooral binnen bestaande grenzen / bebouwde kom moet mogelijk zijn. In de omgevingsvisie staat ook: uitbreidingsruimte aan Noord-Oost rand van Deventer, toejuichen transformatie van gebouwen naar woningen voor ouderen en starters, verduurzamen en levensloopbestendig maken van bestaande woningen, eerst inbreiden dan uitbreiden, transformatie van het bestaande en het zoeken van ontwikkelruimte voor met name jongeren en ouderen.