Schriftelijke vragen Amstellaan

Jaap

Schriftelijke vragen Amstellaan

JaapSchriftelijke vragen Gemeentebelang over financiële risico’s Amstellaan

 

Een meevaller van enkele miljoenen. Velen zullen daar in deze tijden van crisis meteen voor tekenen. Ik doe niet mee, ben niet goed gelovig en vertrouw het niet. Niet altijd! Als er plots iemand bij mij voor de deur staat met een geweldig aanbod, gaan er op zijn minst wat alarmbellen rinkelen. Waar zitten in de adders?
Hoe groot is de kans dat ik uiteindelijk voor de geleverde dienst ook echt de beloofde lage prijs ga betalen? Kan ik een zo groot mogelijke zekerheid inbouwen? Enige waakzaamheid is geboden. Hoe zat het met dit gezonde wantrouwen bij het gemeentebestuur, toen de bouwcombinatie van Van Spijker Infrabouw, Gebroeders De Koning en Temmink Infra de hoofdwerkzaamheden aan de Amstellaan voor het ongekend “lage” bedrag van 9,1 wilde doen?

Inmiddels weten we dat bouwbedrijf Temmink failliet is en de reconstructie van de Amstellaan maanden vertraging oploopt. De verkeersader door de stad had eind dit jaar klaar en opgeleverd moeten zijn. Nu moet er eerst een nieuwe derde bouwer worden gevonden. Gemeentebelang vraagt zich af of de gemeente Deventer niet verblind was door het relatief lage bedrag waarvoor de gelegenheidscombinatie de enorme klus heeft willen klaren en mogelijke signalen van rampspoed heeft gemist. Is er op tijd en voldoende gereageerd op de eerste “slecht-nieuws-berichten?” Om opheldering te krijgen heeft de fractie Gemeentebelang de volgende vragen gesteld:

 

  1. Is er mbt het project Amstellaan tijdens de voorbereiding en uitvoering aan risicomanagement gedaan? Zo nee, waarom niet?
  2. Zo ja welke risico’s kwamen in beeld, welke conclusies werden getrokken uit hoofde van risicomanagement en welke concrete maatregelen om risico’s te beheersen en te beperken zijn tijdens de voorbereiding en uitvoering genomen?
  3. Op welk moment is duidelijk geworden dat de hoofdaannemer om zou kunnen vallen en welke concrete aanpassingen in het risicomanagement zijn vanaf dat moment doorgevoerd?
  4. Welke concrete risico’s, conclusies en maatregelen zijn op dit moment actueel wat betreft het project Amstellaan, en welke maatregelen zij/worden er nu genomen om de risico’s te beperken ?
  5. Is er met de kennis van dit moment aanleiding om het risicomanagement bij lopende projecten bij te stellen en zo ja, welke concrete aanpassingen worden overwogen? Indien geen bijstellingen worden overwogen graag een beredeneerde uitleg waarom dat niet opportuun geacht wordt?
  6. Voelt het college zich betrokken bij de Deventer ondernemers die schade lijden door dit faillissement en zo ja is er enig zicht bij het college op wie er in Deventer bij betrokken zijn en wat voor hen de schade is ?