Serious Request naar Deventer?

Erik

Serious Request naar Deventer?

ErikSerious Request naar Deventer

Serious Request is een mooi evenement met een grote waarde op het gebied van menselijke betrokkenheid. Welke andere actie brengt jaarlijks zoveel mensen op de been voor goede doelen die niet eens altijd de makkelijkste zijn? Natuurlijk is het ook niet slecht voor de promotie van de stad die onderdak biedt aan het Glazen Huis. Zo beschouwd is het moeilijk om tegen de komst van het Radio 3 team naar Deventer te zijn. En dat is Gemeentebelang ook niet! Wel vinden we dat zo’n grootse actie geïnitieerd, gedragen en gefinancierd moet worden door de hele Deventer gemeenschap. Als burgers, bedrijven en instellingen bereid zijn om zowel financieel als in daden bij te dragen aan het slagen van dit initiatief zal Gemeentebelang het van ganser harte ondersteunen. Maar als de kosten alleen maar bij de gemeente komen te liggen, kunnen wij niet achter de komst van Serious Request naar Deventer staan.