sluiting Looschool

Harry

sluiting Looschool

HarryVragen over sluiting Looschool

Eind vorige maand werd bekend dat de Looschool in Loo-Bathmen met sluiting wordt bedreigd. Er zijn volgens de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Deventer te weinig leerlingen om de school open te houden. Het nieuws heeft veel onrust veroorzaakt in het dorp.  De gemeente is verantwoordelijk voor een goede spreiding van het openbaar onderwijs. Gemeentebelang heeft het College gevraagd om alle mogelijkheden zijn onderzocht om de sluiting van de Looschool te voorkomen. 

Vragen aan het College over de raadsmededeling betreffende de toekomst van de Looschool: 

  1. Uw college  geeft aan dat het  dalend aantal leerlingen op de Looschool een fusie met een van de scholen in Bathmen welhaast onvermijdelijk maakt . Waarop is uw leerlingenprognose van 32 leerlingen in het jaar 2019 gebaseerd . Wij zien graag een onderbouwde prognose van u tegemoet.
  2. Is uw college op de hoogte dat op de Looschool een zeer nieuw en innovatief onderwijssysteem geïntroduceerd is (TOM)  en dat de onderwijsinspectie hierover hoge verwachtingen heeft uitgesproken?  Vindt  het college het dan ook niet jammer dat deze investeringen te niet worden gedaan bij sluiting van de Looschool ? Hoe kan continuering van deze methode worden gewaarborgd?
  3. Klopt het dat er in het verleden door de OPOD toezeggingen zijn gedaan, vanwege de geografische ligging en de leefbaarheid  van de kern Loo, dat de Looschool als school in Loo in stand zou blijven?  Zo ja,  waarom wordt er nu dan anders besloten ?
  4. Vind het college, net als de fractie van Gemeentebelang, dat de Looschool in Loo naast een onderwijsfunctie ook andere functies heeft in de Kern Loo. Zo ja,  welke en vind u deze dan ook belangrijk? Welke waarde hecht uw college hieraan?
  5. Vind het college het verantwoord dat door fusie de (fiets) afstand tot een basisschool ongeveer 10 kilometer kan zijn? 
  6. Heeft  uw  college  overwogen om in overleg met de OPOD  de mogelijkheden te bezien of er een verdergaande samenwerking tussen de Dorpsschool , Rythmeen en Looschool  mogelijk is,  waardoor overheveling van leerlingen mogelijk wordt gemaakt  en de drie onderwijslocaties in Bathmen gehandhaafd kunnen blijven?  Is uw college bereid het overleg hierover  op te starten ?

Harry ten Have

Fractie Gemeentebelang