Spoorse zaken

Liesbeth

Spoorse zaken

LiesbethSpoorse zaken

Deventer is geregeld in het nieuws als het gaat over het spoor. En dat is niet voor niets. Sinds besloten is dat er in West-Nederland voorrang wordt gegeven aan personenvervoer, komen er meer goederentreinen door Deventer. Daarnaast wordt de spoorlijn ook gebruikt om goederentreinen van en naar Duitsland om te leiden als er gewerkt wordt aan de Betuweroute. Die werkzaamheden zijn nodig om goederentreinen op termijn in Duitsland makkelijker door te laten gaan.

Er zullen dus meer goederentreinen over het spoor van Deventer tot Oldenzaal rijden. In elk geval totdat de werkzaamheden aan de Betuweroute klaar zijn en dat kan nog wel even duren. Afgelopen week werd bekend dat het niet lukt om de werkzaamheden zoals gepland in 2022 af te ronden.

Al die extra goederen treinen moeten zoveel mogelijk worden ingepast in het bestaande reizigersvervoer. Dat is vaak lastig en daarom rijden de goederen ook in de avonduren en ‘s nachts.

Vanuit Deventer hebben we in de afgelopen jaren aandacht gevraagd voor de effecten voor omwonenden. Namens het college blijf ik erop aandringen dat extra treinen vooral overdag en zo nodig in de vroege avonduren rijden. Ook vragen we nadrukkelijk aandacht voor het niet overschrijden van de hoeveelheid gevaarlijke stoffen over het spoor. We zijn betrokken bij het landelijke overleg over spooremplacementen, basisnet en spoorveiligheid. Daarnaast voeren we met andere gemeenten en de provincies in Landsdeel Oost een gezamenlijke lobby. Onze inzet is gericht op verminderen van overlast op de korte termijn en een structurele oplossing (Noordtak) voor de lange termijn.