Steeds transparanter!

Alie

Steeds transparanter!

Alie Steeds transparanter!

Het Deventer college wil de geheimhouding op deelbudgetten voor de laatste fase van de nieuwbouw van het Stadhuiskwartier opheffen. Daarmee wordt opnieuw belangrijke informatie over de over de bouw van het nieuwe stadskantoor openbaar gemaakt. Gemeentebelang en in het bijzonder Marcel Elferink zet zich al jaren in voor meer transparantie.

Deze week heeft de gemeenteraad tot opschoning van de stapel met vertrouwelijke dossiers besloten. In twintig gevallen werd de status “vertrouwelijk” opgeheven. De status van het dossier met informatie over de laatste fase van de bouw van het stadskantoor kon vanwege financiële belangen nog niet worden veranderd. Gemeentebelang is erg blij dat het college  deze gegevens nu wel openbaar wil maken. Het is een goede voortzetting van de koers naar meer transparantie die na de gemeenteraadsverkiezingen van vorig jaar is ingezet. Een koers die volgende maand een extra impuls krijgt als de raad zich buigt over een initiatief raadsvoorstel van ons fractielid Marcel Elferink. Gemeentebelang is niet per definitie tegen geheimhouding. Maar het mag raadsleden nooit belemmeren in zijn of haar taak om tot een gewogen en zorgvuldig besluit te komen. Soms is daarvoor specifieke kennis van deskundigen nodig. Als geheimhouding echt noodzakelijk is, wil Gemeentebelang het mogelijk maken dat raadsleden bij externe deskundigen advies kunnen inwinnen. Ook bij geheime dossiers. Het nieuwe voorstel moet dit mogelijk maken.