Steun Boeren

Motie boerenprotest

Steun Boeren

Afgelopen woensdag heeft Gemeentebelang samen met CDA een motie ingediend over de mogelijke consequenties van het stoppen van het programma Aanpak Stikstof voor de boeren. De motie roept het college op om richting de provincie aan te geven dat gedwongen verkoop voor boeren zeer onwenselijk is. Helaas waren alleen de fracties Gemeentebelang, Deventer Belang, CDA, DENK en Deventer Nu voor de motie, waardoor de motie met 12 stemmen voor en 21 stemmen tegen verworpen is.
Gemeentebelang betreurt het dat er in de raad zo weinig steun is voor onze boeren, die zwaar geraakt zullen worden bij een mogelijke gedwongen verkoop van hun bedrijf of reducering van hun veestapel. Mensen die decennia lang al zorgen voor ons voedsel, die 7 dagen in de week werken het hele jaar door. Die al jaren lang regelgeving op regelgeving over zich heen gekregen hebben, die moesten investeren om aan die steeds weer veranderende regels te voldoen ook al voor het reduceren van de stikstof uitstoot. En al die investeringen zijn voor niets geweest. Wat ons betreft verdienen de boeren onze steun.

Motie boerenprotest