stresstest

Marcel.jpg

stresstest

{plusone}

Marcel.jpg

APB pleit voor snelle invoering “stresstest” voor Deventer

Hoe gezond is Deventer? Hoe staat de gemeente er financieel nou daadwerkelijk voor? .Het Rijk schuift steeds meer taken door naar de gemeenten, maar bezuinigt tegelijkertijd fors in haar uitgaven. Steeds meer werk met steeds minder geld dus. Dertien gemeenten met elk meer dan 100.000 inwoners hebben besloten om hun financiƫle situatie samen in kaart te brengen. Deventer (99.000 inwoners) doet niet mee aan het onderzoek. Wij vinden het zeer belangrijk dat ook voor onze gemeente de gevolgen van toekomstige ontwikkelingen worden onderzocht en dringen aan op een eigen stresstest, die in vast onderdeel van het gemeentelijk beleid moet worden.

Voor gemeenten is het steeds belangrijker om zicht te hebben op de toekomstige ontwikkeling. Zowel als gevolg van het eigen beleid als dat van de andere overheden. Maar ook andere risico’s als de gevolgen van bevolkingsgroei of krimp en ontwikkelingen in de bijstand zijn in het onderzoek opgenomen..Om hier een antwoord op te geven hebben dertien steden met meer dan 100.000 besloten om een eigen stresstest te ontwikkelen en uit te voeren. Het betreft de steden: Rotterdam, Amsterdam, Eindhoven, Den Haag, Breda, Delft, Utrecht, Arnhem, Nijmegen, Tilburg, Haarlemmermeer, Zaanstad, Zoetermeer en Leiden.

Mede gezien de financiƫle positie van de gemeente Deventer (onder verwijzing naar de bevindingen van onze accountant bij de beoordeling van de jaarrekening 2010 begin dit jaar) vindt de fractie van Algemeen Plattelands Belang het wenselijk dat ook in onze gemeente een stresstest wordt uitgevoerd en structureel in het beleid wordt opgenomen. Er is veel informatie voorhanden, maar het ontbreekt aan een samenvattend, integraal inzicht. Een stresstest zou dit gat kunnen opvullen en een belangrijke schakel zijn om te komen tot een goed onderbouwd integraal beeld van de financiƫle situatie van de gemeente Deventer.

De fractie van APB heeft vanmorgen, 18 oktober, de volgende vragen aan het college van Burgemeester en Wethouders gesteld. .

  1. Was uw college op de hoogte van de ontwikkelingen inzake gemeentelijke stresstesten, het gezamenlijke overleg en de brief aan het kabinet van de 13 grote steden? Graag uw toelichting/reactie.
  2. Is uw college via de VNG, of in ander verband, in overleg (geweest) met betrekking tot ontwikkelingen inzake stresstesten voor gemeenten? Graag uw toelichting/reactie.
  3. Is uw college bereid om op korte termijn (bij voorkeur voor de aanstaande begrotingsbehandeling) een stresstest uit te laten voeren? Graag uw toelichting/reactie.

Is uw college bereid om de stresstest structureel te implementeren? Graag uw toelichting/reactie.

{plusone}

{flike}

{fcomment}

{fsend}

{fshare}