SWAP:

microfoon

SWAP:

{plusone}

microfoonSWAP:

prima constructie, maar niet aan beginnen!

In de zoektocht naar de financiering van het nieuwe stadskantoor wil het College van burgemeester en wethouders een zogenoemde SWAP-constructie opstarten. Een financiering die nog door weinig gemeenten is toegepast en bij onvoldoende kennis en ervaring grote risico’s met zich meebrengt. Om meer inzicht in de opzet en de gevaren te krijgen, heeft Gemeentebelang schriftelijke vragen gesteld.

Zoals bekend heeft Gemeentebelang grote bezwaren tegen het nieuwe stadskantoor. Dit vanwege de enorme financiële risico’s die worden genomen. Maar als de meerderheid van de gemeenteraad achter de plannen staat, is het een logische stap om naar een geschikte manier van financiering te zoeken.

Op zich is een SWAP-constructie een prima instrument. Bij een ‘renteswap’ betaalt de kredietnemer een vaste rente, terwijl hij een variabele rente ontvangt. Belangrijke voorwaarde voor succes is wel dat je kennis van zaken hebt of wordt bijgestaan door een goede adviseur. Gemeentebelang is zeer geschrokken van het uitgewerkte voorstel dat het gemeentebestuur onlangs heeft verspreid en waarover de fracties zich aanstaande woensdag moeten uitspreken. Slechts drie gemeenten in Nederland hebben in het verleden een SWAP-overeenkomst afgesloten. Deventer kan dus ook niet terugvallen op veel ervaringen. Uit het voorstel dat nu op tafel ligt, blijkt eveneens dat de kennis over de materie in onze gemeente uiterst beperkt is. Als de gemeente het risico toch wil aangaan en zich op het gladde ijs wil begeven, lijkt het Gemeentebelang een goed idee om de constructie op kleine schaal toe te passen en niet meteen een verbintenis voor een miljoen of vijftig aan te gaan. Doe je dit wel, dan loop je risico’s. En mocht het onverhoopt fout gaan, gaat het meteen ook goed fout.

 

Klik hier voor de vragen