Tekorten op het bijstandsbudget

Marcel.jpg

Tekorten op het bijstandsbudget

{plusone}

Marcel.jpgAPB wil maatregelen tegen uit de hand lopende tekorten bijstandsbudget

De fractie Algemeen Plattelands Belang maakt zich ernstige zorgen over groeiende tekorten op het bijstandsbudget, de wijze waarop deze worden gedekt en de gevolgen hiervan voor het weerstandsvermogen van de gemeente.

Het totale tekort over 2011 bedraagt rond de vijf miljoen. Dit
schokkende feit komt naar voren uit nader onderzoek van onze fractie op basis
van de najaarsrapportage die komende raadsvergadering wordt besproken en
eerdere rapportages van dit jaar.

Het
totale tekort van vijf miljoen komt neer op bijna een vijfde van het totale budget en is veel meer dan wat in de najaarsrapportage van burgemeester en wethouders
staat.

De begroting voor 2012 gaat uit van een dalend beroep op de
bijstand. De jaren daarna zou het aantal gelijk moeten blijven. De economische
vooruitzichten blijven echter slecht. Uit recente cijfers van het CBS blijkt
dat de werkloosheid toeneemt. Verder zijn de consequenties van de door het Rijk
doorgevoerde bezuinigingen nog niet te overzien.

Alle reden om kritisch te kijken naar de manier waarop het
college de cijfers aan de raad heeft gepresenteerd. APB is bang dat de raad
verkeerd is geĆÆnformeerd over het totale tekort en daarom hebben we het college om duidelijkheid gevraagd.
We willen er zeker van zijn dat het weerstandsvermogen van de gemeente Deventer
niet in gevaar komt door een toenemend beroep op de bijstand. Het college zal
de tekorten moeten beteugelen.

APB verwacht op korte termijn en in elk geval voor 20 december
een actuele analyse, inclusief een worst case scenario en consequenties voor de financiƫle situatie van de gemeente.
In de raadsvergadering van 21 december kunnen die dan worden besproken.