Teleurgesteld over de besloten raadsvergadering

Jaap

Teleurgesteld over de besloten raadsvergadering

JaapZorgen over financiële positie gemeente Deventer

Gemeentebelang kijkt teleurgesteld terug op de besloten raadsvergadering van afgelopen woensdag, waarin duidelijkheid zou worden gegeven over de financiële situatie van onze gemeente. Door middel van schriftelijke vragen hoopt de fractie alsnog de gewenste informatie boven water te krijgen om volgende week woensdag een goed oordeel te kunnen uitspreken over de bouw van het nieuwe stadskantoor.

Met de fractievoorzitters van de politieke partijen is na de begrotingsbehandeling in november 2011 afgesproken dat de raad in februari 2012 vertrouwelijk inzicht zal worden gegeven in de financiële positie van de gemeente voor 2012 tot en met 2016. Daartoe is woensdag een vertrouwelijke informele bijeenkomst gehouden van de raad met college en adviseurs uit de ambtelijke organisatie. Welgeteld een week voordat op 21 maart besloten moet worden over 2 forse investeringen: de peperdure bouw van het nieuwe stadskantoor en een nieuw filmtheater!
Ondanks alle ongetwijfeld goede bedoelingen, inspanningen en toezeggingen is het niet gelukt om een open gesprek tot stand te brengen over de zorgpunten in de financiële situatie van de gemeente Deventer. Er werden losse feiten gepresenteerd, maar het samenhangend geheel, waaruit blijkt hoe de financiële situatie zich naar de verwachting van het college de komende jaren ontwikkelt, ontbrak volledig. Mondelinge vragen werden niet of onvolledig beantwoord. Hierdoor beschikken de raadsleden en daarmee ook de bevolking nog steeds niet over alle essentiële informatie. Niet alleen over de nieuwbouwplannen van het stadskantoor, maar ook over de algemene financiële situatie van de gemeente.
Gemeentebelang betreurt de halfhartige en incomplete informatievoorziening en heeft daarom schriftelijke vragen gesteld aan het college om alsnog de gewenste en toegezegde duidelijkheid te krijgen.