Terug naar de Zwolse rechtbank

Marcel

Terug naar de Zwolse rechtbank

MarcelTerug naar de rechter

De Zwolse rechtbank zal zich binnenkort opnieuw moeten buigen over de geheimhouding van de financiële onderbouwing van het Deventer stadskantoor. Nadat het gemeentebestuur de gewenste informatie nog steeds niet openbaar wil maken, zet Gemeentebelang de ingeslagen juridische weg voort.

Het college beroept zich op het willen voorkomen van negatieve gevolgen voor de aanbesteding. Gemeentebelang is het daar niet mee eens en wijst nogmaals op een belangrijk principieel vraagstuk: Mag een partij wezenlijke informatie worden onthouden die zij nodig acht ter voorbereiding op een te nemen miljoenenbesluit? Het is in Deventer wel gebeurd. Een meerderheid van de gemeenteraad bestempelde belangrijke documenten als “geheim”, waardoor oppositiepartij Gemeentebelang geen recht kon en kan doen aan haar controlerende taken die haar door de kiezers zijn toevertrouwd.

Sinds eind november staat vast dat de Zwolse rechtbank zich met de langslepende kwestie mag bemoeien. Eerder bestreed de gemeente Deventer dat de rechtbank een rol in een het conflict mag spelen. Op 30 november werd Marcel Elferink echter wel degelijk ontvankelijk verklaard en kreeg het college zes weken de tijd om duidelijk te maken waarom het eerdere verzoek van Gemeentebelang tot het opheffen van de vertrouwelijkheid was afgewezen. Het leek Gemeentebelang een duidelijke boodschap van de rechter. Toch was de inhoud voor de mensen in het stadhuis blijkbaar een stuk minder helder. Nadat in eerste instantie via de pers werd gecommuniceerd dat men opnieuw naar de afwijzing van het bezwaar zou kijken, bleek dit volgens het college niet veel later op een misverstand binnen de ambtelijke communicatie te berusten. Vervolgens schakelde het gemeentebestuur een hoogleraar van de Groningse universiteit in om te onderzoeken of men echt gehoor zou moeten geven aan het rechtelijke verzoek tot verantwoording van de vertrouwelijkheid. Maar ook nu haalde het college bakzeil en dus ontkwam het gemeentebestuur er deze week niet aan om de afwijzing van het eerdere bezwaar van Gemeentebelang te onderbouwen. Helaas heeft deze nieuwe afweging niet tot het gewenste resultaat geleid. De geheimhouding wordt niet opgeheven.

Marcel Elferink zal namens Gemeentebelang bij de Zwolse rechtbank bezwaar maken tegen het nieuwe (ongewijzigde) besluit van de gemeente. Daarna zal de rechtbank hopelijk op korte termijn een einduitspraak doen of het geheimhoudingsbesluit op juiste gronden is genomen.

Gemeentebelang vindt het van groot democratisch belang dat een gemeente zich tegenover een onafhankelijke instantie (rechtbank) moet verantwoorden als zij het zware middel van geheimhouding inzet, omdat dit altijd afbreuk doet aan de controlemogelijkheden van oppositiepartijen.