Terugblik

Alie

Terugblik

AlieTerugblik   (door Alie Zandstra en Harry ten Have)

Afgelopen maanden heeft Gemeentebelang zich sterk gemaakt voor behoud van de Looschool, maar vooral voor het serieus nemen van de gemeenschap Loo.

 

Na overleg met de MR heeft Gemeentebelang het College gevraagd om kritisch te kijken naar het gevolgde proces. Zijn alle partijen serieus genomen, zijn de voorliggende keuzes en mogelijke opties met alle partijen besproken, of zijn deze slechts gepresenteerd? Hoe wordt ervoor gezorgd dat, als blijkt dat de Looschool niet open kan blijven, de kinderen uit Loo wel gezamenlijk naar een andere school kunnen gaan?

De opstelling van Gemeentebelang heeft geleid tot kritische vragen vanuit het College en een kritische brief richting OPOD. Hierin vroeg het College aan de OPOD om meer tijd te nemen voor een zorgvuldig proces. Toen op 18 januari pijnlijk duidelijk werd dat de OPOD hier niets voor voelde, men zag het als uitstel van executie, heeft Gemeentebelang opnieuw contact gezocht met het College. Dit heeft ertoe geleid dat de OPOD op maandag 23 januari heeft gemeld dat ze tot 1 augustus 2018 de tijd te neemt voor een zorgvuldig proces. Om de betrokkenheid van de raad de komende anderhalf jaar te markeren, heeft Gemeentebelang een motie ingediend. Deze werd niet gesteund door een meerderheid van de raad.

Gemeentebelang heeft veel zorg voor de gemeenschap Loo. Met de extra tijd die nu genomen wordt, hoopt Gemeentebelang dat de MR, de OPOD en de andere betrokken scholen constructief, in een open houding naar elkaar, aan de slag gaan en alsnog gezamenlijk tot een keuze komen die door alle partijen wordt omarmd en gedragen.