Terugblik op het informatieproces

Terugblik op het informatieproces

Terugblik op de afgelopen twee weken.

Op donderdag 3 april heeft mevrouw Joke Mengerink de Deventer gemeenteraad een advies gegeven over de vorming van een nieuw college. Daarmee kwam er een eind aan een uitvoerig informatieproces. Een terugblik….

 

Gemeentebelang had Joke Mengerink als informateur gevraagd vanwege haar uitgebreide ervaring, zowel op politiek vlak (15 jaar actief voor Gemeentebelang in Neede) als op bestuurlijk gebied. Ze geeft als enige bestuurder leiding aan de Carintreggeland Groep, een organisatie met diverse zorg- en welzijnsinstellingen in Twente, Drenthe en Gelderland en met ruim vijf duizend mensen op de loonlijst. 

 

Joke Mengerink heeft samen met de griffier met afzonderlijke  fracties  gepraat over hun toekomstperspectief voor Deventer. Ook is de bestuurscultuur besproken en heeft elke fractie aangegeven wat voor haar het gewenste proces is om te komen tot coalitievorming, wat de gewenste partners zijn en waar de breekpunten liggen. Gemeentebelang  heeft aangegeven dat dit proces open ingegaan zou worden.  Daarom is afgesproken dat niets uit de gesprekken naar buiten zou worden gebracht. Op basis van de inhoud van de gevoerde gesprekken heeft mevrouw Mengerink haar advies opgesteld. Dit is op 3 april aan de raad gepresenteerd en vooraf niet voorgelegd aan Gemeentebelang. 

Gemeentebelang heeft er vervolgens voor gekozen om mevrouw Lidy Klein Holkenborg als externe formateur te vragen om het verdere formatieproces te begeleiden. Zij is politiek onafhankelijk en zeer betrokken bij Deventer.

De komende weken wordt er door CDA, D66, Gemeentebelang en PvdA onderhandeld over een nieuw coalitieakkoord. 

Lees hier het eindadvies van informateur Joke Mengerink