Terugblik van de fractievoorzitter

Terugblik van de fractievoorzitter

De verkiezingen zijn ruim drie maanden geleden geweest. Drie maanden nog maar, het lijkt wel een jaar. In die tijd is er één mislukte formatie poging gedaan, een nieuwe informatie ronde gehouden en daarna een tweede formatie ronde, die geleid heeft tot een college waar Liesbeth Grijsen deel van uitmaakt. Twee lastige dossiers zijn in de raad behandeld. Het Viking-onderzoek is goed afgewikkeld. De blik is nu op het afmaken van de bouw gericht. Daarnaast is er volop aandacht geweest voor het dossier Werkmakelaar-Oost waarover de krant veel heeft bericht. De raad heeft besloten om een onafhankelijk onderzoek in te stellen, dat uiterlijk 1 november afgerond moet zijn.
De afgelopen tijd was hectisch met vrijwel elke avond een vergadering op het stadhuis. Ik kan de weg nu blindelings vinden. Maar je leert ook veel, inhoudelijk wat er allemaal speelt in en rondom Deventer, maar ook hoe dynamisch en politiek gedreven de mensen zijn. Het is altijd zaak een meerderheid te vinden voor je voorstellen maar wie deel uit maken van die meerderheid kan per onderwerp verschillen. Gemeentebelang heeft de grootste fractie met 7 leden, dat betekent dat mensen zich goed kunnen verdiepen in de onderwerpen.
Begin juni zijn we met de fractie een dag bij elkaar geweest om vast te stellen hoe we samen zullen gaan werken. Immers 4 leden zaten al in de vorige fractie en 3 leden zijn nieuw. Erik Stegink is door de raad gekozen als vice voorzitter. Erik zit de raad voor als burgemeester Heidema afwezig is of het woord voert over onderwerpen die tot zijn portefeuille behoren of vervangt de burgemeester bij een aantal representatieve gelegenheden zoals de intocht van de avondvierdaagse. Marco Schoemans heeft recent een motie ingediend die unaniem door de raad gesteund is om mislukkingen zoals Werkmakelaar-Oost te voorkomen. Harry ten Have heeft bemiddeld tussen de Lindeboom en Schalkhaar Live om het jaarlijkse evenement dit jaar weer mogelijk te maken. Hennie Eltink, Erik Smeenk en Bert Roetert en Gerben
Beunk als raadsopvolgers hebben al verschillende keren het woord gevoerd in de raadsvergaderingen of de raadstafels.

Kortom de eerste die maanden zijn druk geweest, hopelijk wordt het nu de formatie achter de rug is wat rustiger. Hoewel er voor de komende maanden met het selectietraject voor een nieuwe burgemeester en een nieuwe griffier al genoeg nieuwe uitdagingen liggen.