Terugblik voorjaarsnota 2016

Alie

Terugblik voorjaarsnota 2016

AlieBehandeling voorjaarsnota 2016 – een terugblik van de fractievoorzitter

Het is vandaag de day after…. Na uren van debatteren en stemmen heeft de raad gisteravond de voorjaarsnota vastgesteld. Helaas zijn  alle besluiten over bezuinigingen in 2017 op initiatief van de oppositie uitgesteld tot het najaar.  Een vreemde constructie, die ik in 25 jaar nog niet heb meegemaakt. Wat is er nu logischer dan bij de voorjaarsnota het college van Ben W de richting mee te geven waar de raad voor het komende jaar op wil koersen en waar prioriteiten moeten worden gelegd? Voor Gemeentebelang was het een succesvolle middag en avond.

 Zo heeft de raad besloten om bouwmarkten en tuincentra elke zondag de kans te geven om hun deuren te openen. Gemeentebelang heeft hier al jaren op aangedrongen. Eindelijk komt er een eind aan de achterstandspositie van Deventer bedrijven ten opzichte van concurrenten in omliggende gemeenten, waar vergelijkbare winkels al lang zeven dagen per week open mogen zijn.

Ook heeft onze fractie zich met succes ingezet voor het bieden van ondersteuning aan het lokale initiatief Co-stroom, de eerste motie die voortkomt uit de net ingevoerde Motiemarkt. Onze vraag om meer duidelijkheid over het stijgend aantal mensen in de bijstand werd door alle partijen gesteund. In september wordt de raad uitgebreid bijgepraat door het College. Verder wist Gemeentebelang successen te behalen bij Tinyhouses en het helpen van mensen met een beperking aan werk. Ook wordt het accountmanagement van de gemeente versterkt. Een belangrijke stap om nieuwe bedrijven naar Deventer te kunnen halen. De motie handhaving kwaliteitsniveau in de openbare ruimte is door het college overgenomen. Dit betekent dat er gekeken gaat worden naar het huidige onderhoud van het openbaar groen en de bestrating en daarna een gesprek volgt met wethouder Rorink en de inwoners over de wensen en mogelijkheden voor de toekomst.

DRTV kan opgelucht ademhalen. Als gezamenlijk coalitie hebben we besloten dat de omroep in 2017 niet op de subsidie wordt gekort. Gemeentebelang had ook andere instellingen nu al duidelijkheid gegund over de maatregelen die volgend jaar op hen afkomen. Helaas zullen ze tot het najaar moeten wachten…..