Terugblik voorjaarsnota 2017

Terugblik voorjaarsnota 2017

Alie

Met een raar gevoel kijk ik terug naar de Voorjaarsnota, die afgelopen woensdag is vastgesteld. Een belangrijk document dat aangeeft hoe het gemeentelijke huishoudboekje er in het komende jaar uit zal zien. Door alle perikelen rond De Viking kreeg het niet de aandacht die het verdiende. De voorjaarnota 2017 is een heel degelijke, die positieve financiële uitkomsten laat zien. Na jaren van bezuinigingen is er weer ruimte voor nieuw beleid. We kunnen weer investeren in onze mooie gemeente! We moeten wel waakzaam blijven vanwege de nodige onzekerheden, vooral in het sociale domein en de grondexploitaties. 

Een compliment voor het solide financiële beleid van het College met onze eigen wethouder Liesbeth Grijsen is zeker op zijn plaats!

Gemeentebelang is blij dat onze moties over asbestdaken en (bijt)incidenten met honden door een overgrote meerderheid in de raad zijn aangenomen. Elders op deze site kunt u lezen, waarom deze moties zo belangrijk zijn. We zijn zeer verheugd dat de gemeente investeert in het project “geluidsbescherming Bathmen”. Daarmee is een belangrijke stap gezet om te komen tot geluidswerende maatregelen langs de A1 bij Bathmen.

Ook de moties “Herinvesteren in kwaliteit openbare ruimte”, “Integraalhuisvestingsplan primair onderwijs”, “Vernieuwing huisvesting VMBO- EHL” en de motie “Quick wins en zichtbaar maken haven” zijn aangenomen. De moties “Veegplannen” en “Deventer 1250” zijn na toezeggingen door het College ingetrokken. De motie ”Afschaffing Hondenbelasting” zal bij de begroting 2018 opnieuw worden ingediend. Dit na een discussie over de dekkingsmiddelen.

Al met al ziet de toekomt er een stuk zonniger uit dan in 2014, toen dit college aantrad.