toch een brug over het Overijssels kanaal

Liesbeth

toch een brug over het Overijssels kanaal

LiesbethOverbodige brug komt er toch

Ondanks alle inspanningen van omwonenden komt er toch een brug over het Overijssels kanaal ter hoogte van de Zandwetering. Overbodig voor voetgangers en lastig voor dieren die de ecopassage ter plekke mogelijk zouden willen gebruiken.

De gemeenteraad werd afgelopen jaar verrast door het college dat een fietsbrug en ecopassage wilde realiseren over het Overijssels Kanaal. In januari heeft Gemeentebelang met CDA en SP een breed gesteunde motie ingediend, waarin het college gevraagd werd alternatieven voor de ecopassage te presenteren en nut en noodzaak van de fietsbrug aan te tonen.

Het toen voorliggende ontwerp is inmiddels voorzien van hekjes, waardoor fietsers niet meer over het bruggetje kunnen, maar is verder niet gewijzigd. De combinatie voetgangersbrug en ecopassage is duur. De kosten bedragen circa 200.000 euro. Gemeentebelang heeft met CDA en SP opnieuw een motie ingediend waarin het college wordt verzocht alleen een doelmatige faunapassage te realiseren. Dit kan veel goedkoper dan de door het college gepresenteerde variant. Overblijvende middelen zouden kunnen worden benut om de dieren veilig onder de N348 door te kunnen leiden, of extra poelen in het gebied te realiseren. Hierdoor zou de ecopassage veel zinvoller kunnen worden voor behoud en/of introductie van diersoorten in het gebied.

Jammer genoeg kreeg deze motie onvoldoende steun. Over het Overijssels Kanaal komt een overbodige extra brug, waardoor het gebied bepaald niet mooier wordt. Het college heeft er weer een symbool bij. Een overbodige – met veel hekken voorziene – brug voor voetgangers, die met hun hondje voor verstoring van de mogelijk passerende wilde dieren kunnen zorgen.