Toespraak Alie Zandstra 21-03-0-2014

Toespraak Alie Zandstra 21-03-0-2014

Voorzitter, 

Voor Gemeentebelang waren dit de meest spannende verkiezingen sinds 2005. 

De uitslag van afgelopen woensdag laat niets aan duidelijkheid te wensen over 

7 zetels! 

Daarmee zijn we niet alleen de grootste winnaar van de gemeenteraadsverkiezingen 2014, maar worden we ook de grootste fractie binnen de gemeenteraad van Deventer. 

Natuurlijk streelt het ons om zoveel vertrouwen van de inwoners van Deventer te krijgen. 

Maar het geeft ook een grote verantwoordelijkheid naar de toekomst, daarvan zijn we ons zeer bewust …. 

Met het geven van hun stem aan onze partij hebben de inwoners van Deventer te kennen gegeven dat er meer naar hun mening moet worden geluisterd. Maar ook dat ze meer betrokken willen worden. Dat voelt goed. De inwoners van Deventer zijn ons grootste kapitaal. Daar moeten we zuinig op zijn.

Voorzitter, 

De opgave tot het vormen van een nieuw college gaan we niet uit de weg. Daarom vinden wij dat wij als grootste partij het voortouw moeten nemen. 

Dat willen wij op een zorgvuldige wijze doen.

Daarom willen we in informateur aanstellen, die als opdracht van ons mee krijgt te onderzoeken op welke wijze en met welke fracties een college kan worden gevormd dat op draagvlak en vertrouwen mag rekenen van de gemeenteraad. 

De informateur zal met alle partijen eerst afzonderlijk om tafel gaan. 

Als ons voorstel op uw instemming kan rekenen, gaan wij daarmee aan de slag. We kunnen u meedelen dat wij inmiddels iemand gevonden hebben die deze taak op zich wil nemen. Uit oogpunt van privacy kunnen we nog niet met een naam naar buiten treden. 

Ik vraag u in elk geval om voor de tweede helft van de komende week ruimte in uw agenda te houden. 

Voorzitter,

In deze fase van het proces vinden we het een voorwaarde om een neutrale en onafhankelijke ondersteuning te krijgen. Voor ons is dat de griffie. We zouden de griffie dan ook willen vragen om hiervoor beschikbaar te willen zijn.

  

Tot slot 

Gemeentebelang vindt het van groot belang om te weten hoe de inwoners, de belangen-en maatschappelijke organisaties en niet te vergeten de ondernemers van Deventer met ons samen vorm willen geven aan een krachtig, toekomstbestendig Deventer. 

Dit is dan ook een open uitnodiging aan u. 

Maak kenbaar welke bijdrage u zou willen leveren om samen aan de slag te gaan voor het vasthouden en ontwikkelen van een bruisende gemeente waar het prettig wonen werken en ondernemen is. 

Wij gaan graag binnenkort het gesprek met u aan.