Uitnodiging aan de oppositie!

Alie

Uitnodiging aan de oppositie!

AlieUitnodiging aan de oppositie!

Op 19 maart 2014 hebben heel veel inwoners ‘met hun stem op Gemeentebelang een duidelijk signaal afgegeven. Ze vroegen om een financieel verantwoord beleid, waarbij niemand tussen wal en schip valt. Een heldere boodschap, waarmee duidelijk werd afgerekend met het politiek handelen van de voorafgaande jaren.

Bij een goed bestuur hoort dat je genomen besluiten moet uitvoeren, ook al sta je er volstrekt niet achter. Het stadskantoor was een lopend proces en ook Theater de Viking en de nieuwbouw van de bibliotheek gaan door zolang er zich geen onoverkomelijke problemen voordoen. Gemeentebelang zal met deze lasten uit het verleden moeten dealen. 

Daarnaast heeft het Rijk enkele zeer grote taken op het bordje van de gemeente Deventer gelegd. Per 1 januari van dit jaar werden we verantwoordelijk voor de zorg aan langdurig zieke en ouderen, de hulp bij het vinden van werk/uitkeringverstrekken en de jeugdzorg. Tegelijkertijd met deze decentralisatie werden de beschikbare middelen uit Den Haag met een kwart gekort. Een grote aanslag op de gemeentelijke financiën en een grote uitdaging om de overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen. In de recent aangenomen begroting is zo’n vijftig procent gereserveerd voor het sociale domein. Als we onze sociale verantwoordelijkheid willen blijven nemen, zullen we het huishoudboekje meer dan ooit op orde moeten hebben.

Onze wethouder is zich deze taak bewust en heeft een begroting 2016 gepresenteerd die recht doet aan de financieel onzekere tijden die Deventer tegemoet gaat. Een sober beleid, waarbij weloverwogen wordt omgegaan met alle beschikbare middelen. Alleen zo kunnen we de stap naar een verantwoorde toekomst maken. Een koers die door het hele college wordt gedragen. Met elkaar en geheel volgens het motto van het collegeakkoord ook Voor Elkaar! Een akkoord op hoofdlijnen, waarbij de collegepartijen de ruimte krijgen voor individuele afwegingen. Een keuze voor meer openheid en debat. Een droom voor elke (oppositie)partij.  Op deze wijze kan snel worden ingespeeld op actuele ontwikkelingen en wordt de koers niet bij voorbaat voor een langere periode vastgelegd. 

De inwoners van Deventer hebben twintig maanden geleden om een koerswijziging gevraagd. Gemeentebelang heeft deze in gang gezet, voor zover het de beperkte middelen en de gemaakte afspraken uit het verleden toelaten. We hebben ons de afgelopen periode niet in de kijker gezet met de bouw van opzienbarende statussymbolen zoals dat bij eerdere colleges het geval is geweest. We scheppen duidelijkheid en transparantie en doen dat niet alleen vóór de inwoners, maar vooral ook mét de inwoners. We werken samen aan een prachtige gemeente Deventer waarin het prettig wonen, werken en leven is. Ik nodig de oppositiepartijen uit om hier een constructieve bijdrage aan te leveren.