Lagerhuisdebat

Lagerhuisdebat

***************************** UITNODIGING*****************************************
************************** Maak het Lagerhuisdebat mee ******************************* 

Ter gelegenheid van de opening van het duurzaamheidscentrum op 8 februari wordt een Lagerhuisdebat georganiseerd. Aan het debat zullen 11 scholieren deelnemen en vertegenwoordigers van de raadsfracties. De scholieren zijn lid van de debatclub van het Vlier (Etty Hillesum Lyceum). Namens Gemeentebelang zal Harry ten Have het woord voeren.

Het duurzaamheidscentrum zit in het stadhuis.

Het debat vindt plaats in de trouwzaal, waar twee lange banken tegenover elkaar staan. De scholieren representeren ook, net als de raadsleden het politieke spectrum, en spreken vanuit hun eigen overtuiging. Het debat zal gevoerd worden aan de hand van 4 stellingen, waarvan er twee stellingen van tevoren bekend gemaakt zijn. Alle aanwezigen, dus ook het publiek, mogen instemming of afkeur laten horen door beschaafd “hear, hear” of “shame, shame” te fluisteren.

Het programma voor die middag is:
Hoofdprogramma
13.30 – 14.30 Lezing Marjan Minnesma over klimaatverandering
14.30 – 14.45 Tv-reportage, kinderen van de basisschool volwassenen interviewen over het klimaat
14.40 – 15.00 Opening door wethouder Carlo Verhaar
15.00 – 16.00 Lagerhuisdebat
16.00 – 17.00 Willen we (meer) Windenergie Deventer? Lezing Guido Bakema
16.00 – 17.00 De Verborgen Impact. Lezing Estella Franssen