Veel tijd om uit te rusten is er niet.

Alie

Veel tijd om uit te rusten is er niet.

AlieOver drukte en bezinning

Na de hectiek rond het stadskantoor snakt de gemeenteraad naar adem. Maar veel tijd om uit te rusten is er niet. De agenda tot aan de zomer staat vol, overvol. Dat dit ten koste van onze energie en privétijd gaat, dáár hoort u mij niet over. Maar ik maak me ernstige zorgen over de zorg die door de raad aan de verschillende onderwerpen kan worden besteed.

Als ik een collega-raadslid tegen het lijf loop en vraag hoe het met hem of haar gaat, krijg ik steeds hetzelfde antwoord: Druk! We worden gedwongen van onderwerp naar onderwerp te springen dat we allemaal zo goed mogelijk willen voorbereiden. Er is geen tijd om proactief te zijn, laat staan voor ”nazorg”, voor diepgaande contacten met de samenleving en overleg met andere fracties? En als dan ook nog eens blijkt dat de onderwerpen die aan de raad worden voorgelegd onvoldoende voorbereid of herhalingen van zetten zijn, wordt het tijd om een statement te maken.

Tijdens de volgende politieke markt buigen wij ons over het PvdA-plan tegen leegstand van kantoren. Een mooi uitgewerkt plan, fraai verwoord en prachtig vormgegeven. Maar inhoudelijk? Laat ik voorop stellen dat ik blij ben met elk initiatief dat een eind moet maken aan de overduidelijke leegstand binnen onze gemeente. Laten we dan wel op zoek gaan naar daadwerkelijke oplossingen en met maatregelen komen die hout móeten snijden! In 2010 is de landelijke wet ”Kraken en leegstand” aangenomen. Sindsdien wachten wij op een verordening die uitvoer geeft aan deze wet.

Al jaren stellen we de leegstand in kantorenpanden ter discussie en dringen we aan op een inventarisatie van genoemde leegstaande panden: Wat staat er structureel leeg en welke verplichtingen kan de gemeente de verhuurder opleggen als zijn ruimtes langer dan een jaar niet verhuurd zijn. Zonder een instrumentarium kun je de mooiste plannen op papier zetten, veranderen zal er echter niets. Ook wachten we onderhand al jaren op concrete stappen van het College. Dat wist niet hoe snel het achter het aangereikte reddingsplan moest gaan staan van PvdA-er Rob de Geest. En wij als raad doen vrolijk mee.

Is het de overvolle agenda die ons moegestreden in het spoor laat lopen? Of moeten we weer eens volledig worden “gereset”? Afgelopen week leefde de politieke vlam heel even op: De raad gaf aan dat het Beleidsplan Meedoen niet besluitrijp was en stuurde het geheel terug naar de wethouder. Hoe kan de raad achter een plan voor tientallen miljoenen euro’s gaan staan als de controlerende taken van de raad en de bijstelmogelijkheden niet zijn vastgelegd?

Ik denk dat de raad deze kritische houding vaker moet aannemen en van het college mag verwachten dat de kwaliteit van de aangeleverde stukken aanzienlijk wordt verbeterd. Als de raadsvoorstellen meteen goed zijn, hoeven ze ook niet keer op keer te worden teruggestuurd en hoeft er maar één politieke markt aan te worden gespendeerd. Dan houden we de overige avonden tijd voor andere zaken die ook belangrijk zijn!

Nu mag een overvolle agenda nooit een reden zijn om onzorgvuldige beslissingen te nemen en dat zal binnen Gemeentebelang ook zeker niet gebeuren. Maar het wordt wel tijd om met de gehele raad van dachten te wisselen over de vraag hoe het nu verder moet. Hoe kunnen wij waarborgen dat elk onderwerp de aandacht krijgt die het verdient? Wat kunnen wij als raad doen om het werk effectiever te maken? Wellicht kunnen we hier wat geld voor vrijmaken uit het bijscholingsbudget van de raad. Althans…. Wat er nog van over is. Want meer dan zestig procent van het totale bijscholingsbudget van dit jaar gaat op aan het bezoek van enkele raadsleden aan het inmiddels veelbesproken, uiterst luxe en pompeuze VNG-congres. Een feestje waar Gemeentebelang overigens niet van de partij zal zijn!