Verbreding A1

Erik

Verbreding A1

ErikVragen over verbreding A1

Gemeentebelang vindt participatie van burgers en bedrijven heel belangrijk. We willen dit ook graag ondersteunen bij de voorbereiding van de verbreding van de A1.  Om inzicht te krijgen in de mogelijkheden heeft Gemeentebelang vragen gesteld aan  het College van B en W. 

Er is al jaren veel vertraging op de A1 tussen Apeldoorn en Azelo. Daarom gaat Rijkswaterstaat de weg in 2 fasen verbreden: Tijdens de inloopbijeenkomst in Deventer op 12 januari waren ingenieursbureau Royal Haskoning DHV en Rijkswaterstaat aanwezig om opmerkingen en ideeën mee te nemen in het ontwerpproces. Aanwezigen vroegen gericht naar de mogelijkheid om ter hoogte van het dorp Bathmen de A1 te voorzien van geluidswerende maatregelen om geluidsoverlast te voorkomen. Ook bleek dat er behoefte is om mee te denken en eventueel te participeren in de ontwerpfase van de verbreding van de A1 ter hoogte van Bathmen.

Burgerparticipatie in een ontwerp van Rijkswaterstaat is een nieuwe dimensie. Het stond dan ook niet in de opdracht die de uitvoerders van Ingenieursbureau Royal Haskoning DHV, die deze fase begeleiden, van Rijkswaterstaat hebben meegekregen. Toch gaven ze tijdens de inloopavond aan dat ze – in overleg met  Rijkswaterstaat –  mee zouden willen denken over een mogelijke vorm van deze burgerparticipatie.

Om inzicht te krijgen in de mogelijkheden om bewoners en bedrijven te laten participeren in het ontwerpproces van de verbreding van de A1 tussen Apeldoorn en Azelo heeft Gemeentebelang vragen aan het College van B en W van Deventer gesteld.

1: Is het college op dit moment in gesprek met belangengroeperingen vanuit Bathmen om gezamenlijk mee te denken over geluidswerende maatregelen bij de verbreding van de A1?

2: Is het college bereid om bij Rijkswaterstaat aan te dringen op burgerparticipatie in de ontwerpfase?

3: Zijn er bij het college innovatieve geluidswerende maatregelen bekend? Zo ja welke zijn dit dan?

4: Ziet het college mogelijkheden om de kosten voor geluidreducerende  maatregelen te verlagen door bijvoorbeeld samen met de provincie deel te nemen aan pilotprojecten en daarmee gelden te verwerven?