Verkeersergenissen

Verkeersergenissen

Gemeentebelang heeft bij het College om aandacht gevraagd voor verkeersergenissen op lokale wegen.

In de afgelopen periode zijn er met name in het buitengebied extra verkeersdrempels aangelegd. Gemeentebelang hecht er waarde aan dat deze daadwerkelijk een functie hebben, maar heeft twijfel of dit op alle plekken het geval is. Om ergernis en overbodige drempels te voorkomen, zijn er vaak in overleg betere oplossingen mogelijk zoals visuele wegversmallingen, schijndrempels of digitale snelheidsbewaking. 
Ook plaatst Gemeentebelang vraagtekens bij de onderhoudswerkzaamheden aan de zijkanten van de wegen. “Bermonderhoud (vaak in het voorjaar) en het aanleggen van graskeien gebeuren meestal in het kader van de MJOP-planning, zonder direct contact vooraf met aanwonenden,”aldus Gemeentebelang-raadslid Erik Stegink.

De partij dringt aan op meer overleg.