Verkiezingsprogramma 2010

Verkiezingsprogramma 2010

 • Gezond financieel beleid
 • Meer betrokkenheid van de burgers bij besluitvorming
 • Betere gemeentelijke dienstverlening
 • Afschaffing overbodige regels
 • Leefbare en veilige omgeving in dorp en stad
 • Geen nieuw prestigieus Stadskantoor
 • Realistisch milieu- en duurzaamheidbeleid
 • Zuinig omgaan met groene ruimte
 • Afschaffing hondenbelasting
 • Realisatie nieuwe IJssel brug
 • Een verkeersdrempel vrije gemeente

{plusone}