Verkoop gronden Linderveld

Verkoop gronden Linderveld

In het verleden heeft Deventer in het Linderveld gronden aangekocht voor de ontwikkeling van een nieuw industrieterrein. Als gevolg van vele protesten is dit plan nooit ten uitvoer gebracht. Andere plannen voor dit gebied, zoals woningbouw, een dierentuin en velden voor zonnepanelen, zijn nooit gerealiseerd. Een ingezette verkoop van de agrarische gronden, waarbij diverse biedingen werden gedaan, haalden de eindstreep ook niet.

Uiteindelijk kwam de Christen Unie met het verzoek om op basis van een aantal nader te definiëren verkoopcriteria onderhandelingen te starten met de Stichting IJssellandschap. Deze Stichting wil in dit gebied samen met een geïnteresseerde agrariër een nieuw biologisch landbouwbedrijf beginnen.

Voor Gemeentebelang was een belangrijk criterium, dat de verkoop aan de Stichting IJssellandschap alleen kon worden toegestaan onder de voorwaarde dat er op een andere plek grond beschikbaar zou komen voor woningbouw. Uiteindelijk is deze deal rond gekomen met IJssellandschap: 
In het Linderveld blijft 58 hectare agrarische grond beschikbaar voor de landbouw, terwijl er aansluitend aan de bebouwde kom van Schalkhaar 8 hectare grond is vrij gekomen voor woningbouw.