Verruiming Rood voor Rood

Verruiming Rood voor Rood

Eén van onze wensen in het verkiezingsprogramma is het aanpassen van het Rood voor Rood-beleid. De huidige regeling werd door velen als star en ingewikkeld ervaren. Woensdagavond stemde een grote meerderheid van de raad in met een ruimer beleid. De nieuwe regeling is ook noodzakelijk om extra stimulans te geven aan het saneren van asbestdaken en meer mogelijkheden te bieden aan nieuwe kansen voor boerenerven, die niet meer agrarisch gebruikt worden.