Vertrek Erik Stegink als raadslid Gemeente Deventer

Vertrek Erik Stegink als raadslid Gemeente Deventer

Erik Stegink heeft na bijna 27 jaar voor Gemeentebelang actief te zijn geweest, besloten om per 1 januari 2021 te stoppen als gemeenteraadslid van de gemeente Deventer. In goed overleg met bestuur en fractie zal Erik lid blijven van Gemeentebelang en waar nodig inbreng geven. Bij het beëindigen van Eriks gemeenteraadslidmaatschap zullen ook zijn functies als Plaatsvervangend Voorzitter van de Gemeenteraad, zijn lidmaatschap van de Agendacommissie (voormalig Presidium) en Voorzitter van de Werkgeverscommissie vacant komen. In de voor ons liggende periode zal Gemeentebelang de tijd nemen om voor opvolging van Erik te zorgen.

Erik wil zich, naast zijn bedrijfsactiviteiten, richten op het verder ontwikkelen en vormgeven van een nieuwe landelijke politieke partij de BoerBurgerBeweging (BBB). De BBB doet mee aan de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2021, waarbij hij op de concept kandidatenlijst staat.

In 1994 is Erik begonnen, als destijds jongste raadslid, bij de toenmalige fractie van Algemeen Belang in de gemeente Bathmen. Onze partij ging na de gemeentelijke herindeling, waarbij Bathmen bij Deventer kwam, verder als Algemeen Plattelands Belang(APB). Nadat APB overging in Gemeentebelang werden wij de grootste partij van Deventer. Oud fractievoorzitter Alie Zandstra, waar Erik 25 jaar mee heeft samengewerkt, vond de tekst “Dwarsliggers houden het spoor recht” passend bij Eriks creatieve inzet en vastberadenheid om onrecht en zijn standpunten kracht bij te zetten. De huidige fractievoorzitter Erik Smeenk typeert Erik als iemand die met passie veel ballen tegelijk in de lucht houdt en tijdens het debat is hij niet te bang om een uitgesproken standpunt in te nemen. Door deze eigenschappen lukt het hem om onze fractie scherp te houden.

We bedanken Erik voor zijn inbreng gedurende meer dan 26 jaar bij Gemeentebelang en wensen hem veel succes met zijn bedrijfsvoering en ontwikkelingen bij de BoerBurgerBeweging.