Vinger aan de pols bij Deventer Werktalent

Marco

Vinger aan de pols bij Deventer Werktalent

MarcoGemeentebelang houdt vinger aan de pols bij Deventer Werktalent

Gemeentebelang blijft zich ook na de beantwoording van onze vragen door het College zorgen maken over de hulp die Deventer Werktalent (DWT) biedt aan Nuggers (niet uitkeringsgerechtigden) en werklozen die (nog) geen recht hebben op een bijstandsuitkering omdat ze (nog) te veel eigen vermogen hebben. 

In antwoord op vragen van Gemeentebelang en Deventer Sociaal stelt het College van Burgemeester en Wethouders dat er het afgelopen jaar succesvol is ingezet op het organiseren en faciliteren van (informatie)bijeenkomsten voor deze groep. We zijn blij met de vorderingen, maar blijven ons toch zorgen maken over de groep die nog steeds tussen wal en schip dreigt te vallen. Ons bereiken nog steeds verontrustende signalen. Zo blijft het voor met name Nuggers moeilijk om informatie te vinden over hulp die door Deventer Werktalent kan worden geboden. Wij zijn tevreden dat het College dit erkent en bij Deventer Werktalent aandringt op een betere informatievoorziening op hun site, zoals dit bijna twee jaar geleden op aandringen van Gemeentebelang is toegezegd. Ook geeft het College aan dat er op de gemeentesite Deventer.nl aandacht aan deze zaak zal worden geschonken door een link naar de site van DWT. Gemeentebelang hoopt dat hiermee nu volledig uitvoering wordt gegeven aan de motie, die in april 20015 door de voltallige raad is aangenomen.

Gemeentebelang vindt het belangrijk dat Deventer Werktalent een makkelijk toegankelijke organisatie is, die laagdrempelige ondersteuning biedt aan iedereen in de zoektocht naar werk. Een organisatie, die oog heeft voor de individuele hulpvragen en samen met de cliënten streeft naar oplossingen op maat.