VITAAL PLATTELAND

VITAAL PLATTELAND

Gemeentebelang staat voor een vitale stad en een vitaal platteland. Een vitaal platteland is ook opgenomen in het bestuursakkoord voor de komende bestuursperiode. Tot ons genoegen zien we dat wethouder Liesbeth Grijsen een dynamische agenda heeft opgesteld voor het onderwerp “vitaal” platteland.
De agenda is tot stand gekomen door te luisteren naar de wensen van de inwoners van de dorpen. Immers weten zij het beste wat de knelpunten zijn en welke oplossingen mogelijk zijn.
De leefbaarheid en toekomstbestendigheid van de dorpen en gemeenschappen komen onder druk te
staan als voorzieningen zoals een buurthuis, supermarkt of basisschool dreigen te verdwijnen. Door
het voorzieningenniveau op het platteland in stand te houden en te versterken dragen we bij aan een
leefbaar en toekomstbestendig buitengebied.
Vandaar dat op de agenda is geplaatst:
Diepenveen – Duurzaamheidsmaatregelen Kulturhus
Diepenveen – Dorpsplein Diepenveen
Schalkhaar – Ondersteuning Verenigd Schalkhaar
Schalkhaar – Realisatie Dorpshuis
Bathmen – Inrichtingsplan Brink
Okkenbroek – Invulling maatschappelijk vastgoed
Loo – NaoberLookaal
Streekproducten

Daarnaast wil het college een impuls geven aan de afzet van streekproducten door het stimuleren en faciliteren van streekgebonden landbouw (is voedselproductie voor de stad). Dit vertaalt zich in nieuwe economische perspectieven voor het platteland en versterkt de binding tussen stad en buitengebied.
In totaliteit € 202.500,- is vrijgemaakt voor de uitvoering van de dynamische agenda.
Een goed initiatief dat wij van harte steunen!