Voldoende bluswater

Erik

Voldoende bluswater

ErikVoldoende bluswater

Er moet overal in de gemeente Deventer voldoende bluswater beschikbaar zijn om branden adequaat te bestrijden. Dat is inhoud van een motie van Gemeentebelang, die gisteravond unaniem door de raad is aangenomen.

De brandweer doet goed werk, dat hebben we afgelopen week weer eens gezien. Belangrijkste voorwaarde om een vuur adequaat te kunnen bestrijden, is de aanwezigheid van voldoende bluswater. Op alle plekken in de gemeente Deventer. Vanwege een veranderend beleid bij Vitens Drinkwatervoorzieningen maken Gemeentebelang en de Veiligheidsregio zich zorgen. Blijft de bluswatervoorziening in de gehele gemeente gegarandeerd, waar dreigen er knelpunten te ontstaan en hoe worden deze opgelost? Op initiatief van Gemeentebelang heef de raad besloten om deze vragen nader te laten onderzoeken.