VOOR bibliotheekvoorziening

Marcel

VOOR bibliotheekvoorziening

MarcelGemeentebelang tegen een goede bibliotheekvoorziening? Welnee!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Gemeentebelang weet hoe belangrijk de bibliotheek voor Deventer is. Het belang  van een “up to date” huisvesting van de centrale vestiging in de binnenstad wordt ook door onze partij gezien. Toch heeft Gemeentebelang op woensdag 18 december in de Deventer gemeenteraad tegen de bouw van de nieuwe bibliotheek aan de Stromarkt gestemd. 

Waar ook andere fracties vooraf hun bezwaren kenbaar hadden gemaakt, maar deze voor de stemming weer hadden ingetrokken, hield Gemeentebelang voet bij stuk. De kwaliteit van de besluitvorming was simpelweg onder de maat. Zeker na het afhaken van de NV Bergkwartier hadden zoals toegezegd alle opties moeten worden uitgewerkt, inclusief verbouwing van de huidige locatie aan De Brink. Gemeentebelang houdt het college en de raad aan de toezeggingen dat de huidige keuze niet ten koste zal gaan van de nevenvestigingen in wijken en dorpen!