Voorjaarsnota

Voorjaarsnota

In de raadsvergadering van woensdag 3 juli is de Voorjaarsnota door de raad aangenomen. De voorjaarsnota legt de contouren vast van de begroting en is de voorloper van de begroting die dit najaar aan de raad wordt voor gelegd.
Alle drie de moties die Gemeentebelang had ingediend zijn In de raadvergadering aangenomen. 
De eerste motie had betrekking op een versobering van de huidige bewaking bij de fietsenstalling. Volgens Gemeentebelang is die versobering ongewenst, gezien het toenemende aantal e-bikes en de consequenties voor de werkgelegenheid. Deze motie werd unaniem aangenomen. 
De tweede motie ging over een krediet aanvraag voor het maken van een inrichtingsplan voor de Brink in Bathmen. Er is lang en hard gewerkt door het comité dat de plannen in Bathmen heeft uitgewerkt. Die inspanning is uiteindelijk beloond door het aannemen van de motie over de krediet aanvraag met 30 van de 36 stemmen. 
De derde motie is het verzoek om een pilot te beginnen voor circulair bouwen. Circulair bouwen betekent dat alle materialen herbruikbaar zijn als het gebouw wordt afgebroken en dat de grond dan weer wordt terug gegeven in dezelfde staat als vóór het bouwen. Deze motie is met 26 voor en 10 tegen aangenomen. 
Naast deze 3 eigen moties van Gemeentebelang, heeft Gemeentebelang ook een motie samen met Deventer Sociaal ingediend. Deze motie had betrekking op een evaluatie van het functioneren van de onafhankelijke klachtenbehandelaar, die nu twee jaar in functie is. Na een evaluatie zal het college aan de raad voorstellen of de klachtenbehandelaar zijn activiteiten al dan niet zal voortzetten. Ook deze motie werd unaniem aangenomen
Mede door een goede voorbereiding van de moties, kunnen we spreken van een goed resultaat voor Gemeentebelang.