Vooruit kijken!

Alie

Vooruit kijken!

AlieNiet terugblikken, maar vooruit kijken!

De sportman van het jaar, de politicus van 2012, “project X-feest” als woord van het jaar en wat te denken van de Gouden Loekie? Ik heb ze de afgelopen weken allemaal langs zien komen. Blijkbaar willen mensen graag aan het eind van het jaar de balans op maken van hetgeen hen het afgelopen jaar heeft gebracht. Wellicht voelt u diezelfde drang, maar ik sla even over. Ik heb helemaal niets met al die terugblikken. Omdat de leukste dingen voor mij altijd nog moeten komen, kijk ik liever naar de toekomst. Soms droom ik daarvan….

Stel je eens voor: Deventer 2030. De stad kent geen financiële problemen, de mensen geen werkeloosheid. De huisvesting is voor jong en oud prima geregeld en ook over het voorzieningenniveau in de kernen valt niet te klagen. De stad ontwikkelt zich naar wens, er is geen winkelleegstand en er zijn genoeg uitbreidingsmogelijkheden. Van krimp is in Deventer geen sprake meer; lastenverhogingen en bezuinigingen behoren van de inwoners van Deventer tot de verleden tijd.

Wat zou dat mooi zijn…

Helaas is de kans dat dit droombeeld uitkomt, vrijwel nihil. Maar we kunnen in 2013 wel een positieve bijdrage leveren om er zo dicht mogelijk bij in de buurt te komen. Daarvoor zullen we een aantal stappen moeten zetten en een aantal dingen achterwege moeten laten, ook al zijn er al wat ontwikkelingen in een bepaalde richting in gang gezet. Als gemeentebestuur moeten we ons constant één ding voor ogen houden: Het belang van de inwoners van Deventer dient altijd voorop te staan en daar zullen we ons ook naar moeten gedragen!

Ik wens u allen goede dagen toe en een gezond en gelukkig Nieuwjaar!