Vragen: bezwaar bij Raad van State inzake project Stadhuiskwartier (SHK)

Marcel

Vragen: bezwaar bij Raad van State inzake project Stadhuiskwartier (SHK)

MarcelOnderwerp: bezwaar bij Raad van State inzake project Stadhuiskwartier (SHK)

Geacht College,

Vandaag lazen we in De Stentor: “ Bezwaar blokkeert stadskantoor “. Naar onze inschatting en conform uw eerdere uitingen is dit bezwaar een groot risico voor het project SHK.

Wij hebben de volgende vragen.

  1. Klopt de berichtgeving, en is er 1 bezwaar aangetekend ? Of zijn er meerdere bezwaren. Graag uw toelichting.

  2. Wat zijn de consequenties van het aangetekende bezwaar voor het project SHK (tijd, financieel etc.) en de huisvesting van de ambtelijke organisatie ? Graag consequenties in beeld brengen als bezwaar maker al dan niet in het gelijk gesteld wordt door de Raad van State.

  3. Is er gezien de grote financiële belangen nog een versnelde procedure mogelijk? Graag uw toelichting.

  4. Was er vooraf rekening gehouden met deze stap (bezwaar Raad van State) en welke maatregelen heeft u genomen om de effecten/gevolgen te beperken of te voorkomen ?

  5. Wat is er met de BAM contractueel geregeld over vertraging door bezwaar ?