Vragen: Controle en verantwoording project Stadhuiskwartier (SHK)

Marcel

Vragen: Controle en verantwoording project Stadhuiskwartier (SHK)

MarcelControle en verantwoording project Stadhuiskwartier (SHK)

Geacht College,

De 1e fase “bouwrijpmaken” is (met de nodige problemen en vertraging) afgerond en de nieuwbouw zou binnenkort gaan beginnen, ter controle en verantwoording hebben wij de volgende vragen.

  1. Graag zouden wij een gespecificeerd overzicht ontvangen van de aanbestedingsbedragen en de uiteindelijke werkelijke kosten voor deze fase. Graag bijgaand overzicht aanvullen.

Kostensoort

Budget

Aanbestedingsbedrag

Werkelijke kosten

Sloopkosten (bestaande bebouwing)

€ 450.000

 

 

Monitoring / risk control

€ 312.000

 

 

Grondsanering

€ 0

 

 

Asbest verwijderen

€ 220.000

 

 

Archeologie

€ 750.000

 

 

Bouwrijpmaken terrein

€ 60.000

 

 

Aanpassing infrastructuur (trafo)

€ 100.000

 

 

Kabels en leidingen verleggen

€ 400.000

 

 

Bouwput (grondwrk, damwand etc)

€ 900.000

 

 
 

3.192.000

   

(bron: openbaar (o.b.v. raadsbesluit 3 juli 2013) deel financieel model maart 2013)

  1. Zijn er nog aanvullende (meerwerk) kosten voor deze fase te verwachten ? Zo ja, graag specificatie.

  2. Hebben er zich nog andere onvoorziene en niet gebudgetteerde kostensoorten in deze fase voorgedaan? Zo ja, graag specificatie.

In afwachting van uw beantwoording.