Vragen over asbestdaken

Harry

Vragen over asbestdaken

HarryVragen over asbestdaken

Vanaf 2024 zijn asbestdaken in Nederland verboden.  Gemeenten hebben vanaf dat jaar de wettelijke verplichting tot handhaving. Wie na 1 januari 2024 nog een asbestdak heeft, kan door de gemeente middels een boete(dwangsom) worden verplicht, dit te verwijderen. Indien een asbestdak in een zeer slechte toestand verkeerd of verwaarloosd is, kan de gemeente nu al directe verwijdering eisen.  Beschadigde dagen mogen niet tot 2024 blijven liggen.

Gemeentebelang  maakt zich zorgen over deze problematiek en heeft daarover bij het College aan de bel getrokken. 

Onze fractie heeft het College de volgende vragen gesteld. 

  1. Heeft uw college in beeld  hoeveel m2 asbestdaken er in de gemeente Deventer zijn ?
  2. Hoeveel asbest daken zijn daarvan  in slechte of verwaarloosde toestand ?
  3. Hoe kijkt het College aan tegen de  problematiek rondom asbest ? 
  4. Welke rol ziet het College weggelegd  voor de gemeente? 
  5. Heeft uw college terzake een plan van aanpak met een bijbehorende begroting  opgesteld?
  6. Zo ja welke maatregelen zijn daarin opgenomen ? 
  7. Hoeveel middelen zijn nodig/beschikbaar om de rol goed te vervullen ?
  8. Hoe worden/zijn bewoners door de gemeente geĆÆnformeerd over asbestrisicoā€™s en het aanstaande wettelijke verbod op asbestdaken?