Vragen over klachtenafhandeling Sociaal Domein

Marco

Vragen over klachtenafhandeling Sociaal Domein

MarcoVragen over klachtenafhandeling Sociaal Domein

Op donderdag 2 maart 2017 is het onderzoek van de ombudsman naar de klachtbehandeling in het sociaal domein gepubliceerd. Dit onderzoek gaat in op de problemen die mensen ervaren bij het melden van een klacht. Het is erg onduidelijk waar en hoe een klacht gemeld kan wan worden en dit leidt tot een ware zoektocht op een moment dat daar geen behoefte aan is. Ook spreekt de Ombudsman zich uit over de afhandeling van klachten. Gemeentebelang heeft de afgelopen tijd signalen ontvangen dat er ook in Deventer problemen zijn met het melden van klachten en de afwikkeling ervan.

Met name als het gaat om de participatiewet is er sprake van een ongelijke situatie tussen cliënt en organisatie. Samen met Deventer Sociaal werkt de fractie Gemeentebelang aan voorstellen tot verbetering van de bestaande procedure.

We hebben de volgende vragen ingediend bij het College

  1. Is het college bekend met het onderzoek van de nationale ombudsman?
  2. Deelt zij de conclusies en de voorgestelde oplossingen?
  3. Onderkent het college de noodzaak tot een verbetering van de klachtprocedure als het gaat om de participatiewet?
  4. In hoeverre is het college bereid om ambtelijke ondersteuning  te bieden bij het uitwerken van voorstellen tot verbetering van de klachtenprocedure en hierover in gesprek te gaan met de raad?