Vrijdag meer duidelijkheid over Carinova

Marco

Vrijdag meer duidelijkheid over Carinova

MarcoVrijdag meer duidelijkheid over Carinova

De recente berichten over Carinova en de toekenning van huishoudelijke hulp hebben ons verbaasd. Waar het in eerste instantie leek op weigerachtig gedrag van Carinova om mede op aandringen van Gemeentebelang een gemaakte fout te corrigeren, zou er nu sprake zijn van miscommunicatie. Een storm een in glas water?

 

Gezien de toonzetting die Carinova in de brief aan haar medewerkers hanteert, komt het al geplande gesprek met de wethouder a.s. vrijdag geen dag te vroeg. Gemeentebelang gaat ervan uit dat dit gesprek de gewenste opheldering brengt. In deze situatie is duidelijkheid van groot belang. Zowel voor de cliënten als ook voor de medewerkers van de zorgverlener. We rekenen er op dat de zaak tot een goed einde wordt gebracht. Op een transparante en duidelijke manier, waarbij niemand tussen wal en schip valt.