vrijwillige zondagopenstelling

vrijwillige zondagopenstelling

APB wil vrijwillige zondagopenstelling van zoveel mogelijk winkels

Algemeen Plattelands Belang heeft aangegeven dat de beperkingen van de
zondagopenstelling van supermarkten geen oplossing bied voor de
behoefte van de meerderheid van de Deventer bevolking.
Mede om deze reden is APB voorstander van het vrijlaten van de
openstellingbeperking op zondag voor supermarkten.

 

Er worden naast
openstellingen ook vele activiteiten op zondag georganiseerd. Een ieder
kan zelf bepalen of men de zondagsrust wil nemen.
Door openstelling van bv supermarkten kan Deventer ook een bepaalde
aantrekkingskracht in de regio hebben. Hierdoor zou ook een economisch
voordeel behaald kunnen worden. Uiteraard is APB voorstander van een
vrijwillige openstelling.