Vuurwerk in de Deventer politiek!

Alie

Vuurwerk in de Deventer politiek!

AlieBeste mensen,

Ik had u in mijn vorige bijdrage meer nieuws over het stadskantoor beloofd. Deze week wordt het vuurwerk in de Deventer politiek!

U heeft vast al op deze site en in de krant de kritiek van Marcel Elferink op het creatieve boekhouden van wethouder de Jager gelezen. Al jaren ergert mijn fractie zich aan de terughoudendheid van het college bij het verstekken van gevraagde informatie. Stukjes bij beetjes komen de gewenste gegevens boven en dan nog moeten we vaak alle trucjes uit de kast halen om ze goed te kunnen interpreteren of terug te kunnen brengen tot de eigenlijke kern. De pijnlijke conclusie van Marcel Elferink was dat de wethouder zich schuldig maakt aan het goochelen met cijfers over de gemeentelijke huisvestingskosten, om zo de bouw van een nieuw stadskantoor te verantwoorden.

Harde woorden in een week waarin duidelijk werd hoe onze buurgemeente Apeldoorn is omgegaan met haar financiƫle verantwoordelijkheid. Ook Deventer verkeert in zwaar weer, maar wij trekken gerust 68 miljoen euro uit voor een nieuw stadskantoor, terwijl er steeds meer tekenen verschijnen dat dit niet alleen onnodig is gezien de leegstand aan grote kantoorcomplexen, maar bovenal ook nog eens volkomen onverantwoord. En wij zijn niet enigen die vraagtekens zetten achter de financiƫle haalbaarheid van het megaproject. Als slechts ƩƩn van de vier gevraagde banken een krediet aan onze gemeente wil verstekken, zegt dat toch heel veel in het vertrouwen dat de financiƫle wereld in Deventer en de beleidsmakers heeft! Ook deskundigen uitten steeds meer kritiek. Maar wat voor ons het zwaarst weegt, zijn de vele kritische opmerkingen die door de inwoners van onze gemeente worden geplaatst. Er lijkt een serieuze discussie los te barsten over nut en noodzaak, maar vooral ook de kosten van de nieuwbouw. Zeker als je kijkt naar de verslechterde financiƫle positie van de gemeente en de vele bezuinigingen die veel plaatsgenoten diep in hun portemonnee treffen. Ik ben van mening dat de overheid er voor de burger is en als inwoners hun stem laten horen, moet je die serieus nemen, er naar luisteren en niet lachend van tafel vegen.

Dat het niet alleen maar inhoudsloze, ongefundeerde kreten zijn, maar ook de wil om samen naar een verbetering te zoeken, blijkt uit de initiatieven van een groep Bathmenaren.. Om de problemen in de dorpskern inzichtelijk te krijgen en het centrumplan hopelijk weer op gang te kunnen brengen, hebben ze het college en raad aanstaande woensdag voor een rondgang door Bathmen uitgenodigd. De inwoners willen er alles aan doen om hun dorp leefbaar te houden. Ook hier geldt dat initiatieven die vanuit de bevolking komen serieus genomen moeten worden en op zā€™n minst gewogen moeten worden tegen de voorstelen van het college.

Soms herhaalt de geschiedenis zich en worden we opnieuw geconfronteerd met landelijke megaprojecten, zoals de alsmaar toenemende stroom aan goederentreinen die zich een weg moeten banen tussen Arnhem en Hengelo en daarbij behoorlijk veel herrie produceren waar heel veel mensen last van zullen hebben.

Dit alles omdat de frequentie van de personentreinen in de randstad toe zal nemen.

ProRail en het ministerie van Infrastructuur en Milieu onderzoeken de mogelijke routes voor tientallen extra treinen per dag. In alle varianten zal Bathmen er bekaaid van af komen. Volgende week maandag houdt ProRail en informatieavond in Bathmen. Inwoners van Bathmen willen zich niet laten verrassen en bundelen hun krachten. Ook wij zullen meer dan waakzaam zijn en de ontwikkelingen op de voet blijven volgen.