Wat wordt hier verzwegen?

Marcel

Wat wordt hier verzwegen?

MarcelWat wordt hier verzwegen?

Gemeentebelang is zeer ontstemd over beantwoording van de schriftelijke vragen (dd. 20-1-2012) over de huisvestingskosten van de ambtenaren. Aan de vooravond van het zeer ingrijpende besluit over de bouw van een nieuw stadskantoor, heeft het college wederom geweigerd om alle gewenste cijfers op tafel te leggen. Marcel Elferink neemt geen genoegen met de schamele antwoorden en heeft opnieuw schriftelijke vragen ingediend om achter de blijkbaar zeer geheime werkelijkheid te komen.

Gemeentebelang heeft herhaaldelijk om duidelijkheid gevraagd in aanloop naar het besluit over de bouw van het stadskantoor. Tot nu toe heeft het college niet voldaan aan de plicht tot maximale transparantie. We willen feiten! Geen gegoochel met getallen, maar volstrekt heldere cijfers. Dat moet de basis zijn waarop de raad zich binnenkort over het uitgewerkte plan van Michiel Riedijk gaat buigen. Als raadsleden vertegenwoordigen wij de belangen van de inwoners van Deventer en alle kernen die deel uit maken van deze fantastische gemeente. Om juist deze belangen veilig te stellen zijn wij verplicht om navraag te doen. Wij durven door te vragen, ook al roept onze houding onbegrip op bij collega-fracties.

Helaas heeft het gemeentebestuur wederom de kans op het bieden van de gewenste duidelijkheid aan zich voorbij laten gaan. De magere en zeer onvolledige beantwoording van vragen van Marcel Elferink getuigen van een minachting van de gemeenteraad en daarmee van de gehele Deventer bevolking. Die heeft meer dan eens duidelijk laten weten dat ze niets veel voelt voor de ambitieuze plannen van het college voor het Grote Kerkhof. Zeker niet in deze financieel moeilijke tijd en zeker niet met zo veel leegstand in de stad. Slechts dertien procent van de inwoners van Deventer staat achter het nieuwe stadskantoor. Meer dan driekwart van de inwoners zegt NEE! Dat is het duidelijke resultaat van de volkspeiling die afgelopen week telefonisch is doorgevoerd. Als het college de plannen desondanks wil doorzetten, moet het met goede argumenten en overtuigende cijfers komen. Ondanks alle verzoeken van onze fractie om duidelijkheid heeft het college daar tot nu toe niet aan voldaan. Een gemeente die “in control is“ moet de gevraagde cijfers op korte termijn kunnen aanleveren. Of zijn de daadwerkelijke feiten toch niet zo simpel als men ons heeft willen doen geloven? Om het College voor een laatste keer de kans te geven om de indruk weg te nemen dat de gemeenteraad en de hele Deventer bevolking iets wordt verzwegen, heeft Marcel Elferink wederom schriftelijke vragen gesteld.

 

Schriftelijke vragen (dd. 20-1-2012)

Antwoorden op de schriftelijke vragen (dd. 10-2-2012)