De Slag om Nederland

Alie.jpg

De Slag om Nederland

AlieWe staan dus niet alleen!

Deventer is niet de enige gemeente die met een nieuw, onbetaalbaar, stadskantoor in zijn maag zit. Althans….dat is mijn conclusie na het zien van het programma De Slag om Nederland. Op meerdere plaatsen laat de drift van gemeentebesturen om voor het nageslacht iets onvergetelijks achter te laten, een spoor van ellende achter. Terwijl er heel veel leed had kunnen worden voorkomen als er maar vooraf goed naar de cijfers zou zijn gekeken. En dit is precies dat waar onze fractie en vooral Marcel Elferink de afgelopen jaren zo nadrukkelijk op heeft gehamerd….

Helaas worden we ernstig belemmerd in het uitvoeren van onze controlerende taak. Informatie wordt erg laat of niet volledig verstrekt. Graag verwijs ik naar het artikel in De Stentor van afgelopen zaterdag.

Het college heeft herhaaldelijk om uitstel gevraagd voor het presenteren van de uiteindelijke plannen voor het stadskantoor. Afgelopen week is het ontwerp aan de pers gepresenteerd, terwijl de raad pas vanavond wordt bijgepraat. In mijn ogen een opmerkelijke volgorde. Nu het ontwerp er ligt, moet er opeens haast worden gemaakt. Over twee weken worden de plannen in de gemeenteraad besproken en twee weken later staat de stemming al op de agenda. Weinig tijd dus voor ons voor een grondige analyse en het opvragen van aanvullende informatie. Dit baart mij zorgen, zeker als ik bedenk hoeveel open vragen er nog van eerdere sessies op tafel liggen. Over de Swap bijvoorbeeld….

Ik vraag me af of het college de situatie goed inschat. Een fout die vaker wordt gemaakt en zeker niet alleen door het gemeentebestuur, zoals afgelopen week in Bathmen bleek. De inloopavond van ProRail over de plannen voor het goederenverkeer per spoor door Oost-Nederland werd massaal bezocht. De BelangenVereniging Bathmen had dit vooraf ook aan de spoorbeheerder laten weten, maar desondanks was de zaal te klein, konden de aanwezigen niet bij de geplaatste informatiepanelen en was er amper mogelijkheid voor het stellen van vragen. Het CDA in de Tweede Kamer heeft inmiddels opheldering gevraagd aan minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu over de chaotisch verlopen avond. Op 6 maart organiseert ProRail een nieuwe bijeenkomst, maar die zal waarschijnlijk niet vrij toegankelijk zijn. Bovendien: De inspraaktermijn loopt half maart af en het is dus nog maar de vraag of de inwoners van Bathmen zich op tijd over de mogelijke bedreigingen van hun woonomgeving kunnen laten informeren om een gefundeerd bezwaar te kunnen aantekenen. Hoe serieus neemt ProRail en de rijksoverheid de mening van de burger? Hoe serieus neemt ons gemeentebestuur de mening van de burger? Mag het College van Burgemeester en Wethouder iets over de schandelijke gang van zaken rond het spoor in Bathmen zeggen als het zelf niet voldoet aan alle verzoeken om informatie en opheldering betreffende het nieuwe stadskantoor?

 

Voor wie het niet gezien heeft: link naar het programma