We zijn eruit

We zijn eruit

Na een intensieve periode, al gestart voor de verkiezingen in maart is een coalitieakkoord gesloten met Gemeentebelang, PvdA, GroenLInks, D66 en CDA. De partijen hebben elkaar gevonden in de belangrijkste ambitie, met Lef en Liefde voor Deventer. Gezamenlijke ambitie is er om de economie te versterken, het woon- en leefklimaat in stad en dorpen te verbeteren, meer woningen te realiseren, een flinke slag te slaan op gebied van duurzaamheid en daarbij de financiën op orde te houden.

Daar waar het gaat om energietransitie is en blijft voor Gemeentebelang het draagvlak voor hernieuwbare energie zeer belangrijk. Hier wordt hard aan gewerkt in samenwerking met betrokkenen.

Ik zie uit naar een goede samenwerking en naar een mooie bestuursperiode. Hierbij hebben we u hard nodig. We hopen dat u ons blijft voeden met informatie, kritische vragen en waardevolle suggesties. Wij blijven werken voor en met onze inwoners, want de gemeente maken we samen.