Weer een avondje Grote Kerkhof

Weer een avondje Grote Kerkhof

Voor de zoveelste keer heeft de gemeenteraad gisteren gesproken over het autovrij maken van het Grote Kerkhof. Enkele partijen willen dit op 27 maart 2018 definitief laten ingaan. Zonder bewoners en ondernemers hierover te hebben gehoord. Bij de stemming over de motie staakten de stemmen. Het werd 17 voor en 17 tegen. Dat betekent opnieuw stemmen tijdens de volgende raadsvergadering op 20 december.

In 2012 heeft de raad besloten om het Grote Kerkhof autovrij te maken. Bij de start van deze coalitie is afgesproken dat deze afspraak zou worden nagekomen als er voldoende parkeercapaciteit in de binnenstad zou zijn Zoals afgesproken werd in eerste instantie de ruimte hiervoor gezocht in het Sluiskwartier. Nadat de gemeenteraad een andere keuze had gemaakt, wordt nu gratis parkeergelegenheid gecreëerd op de Worp. Dit plan kan echter op dit moment nog niet gerealiseerd worden omdat hiervoor een uitspraak van de Raad van State nodig is. De poging van enkele partijen om het Grote Kerkhof op 27 maart autovrij te maken, kwam voor veel inwoners van onze gemeente als donderslag bij helderde hemel. Ze zijn vooraf niet gehoord. Ook de ondernemers niet. En dat terwijl ze vorige week bekend hadden gemaakt dat ze de handen ineen hebben geslagen en een binnenstadfonds hebben opgericht. Een besluit waarover wij als raad unaniem heel lovend over waren. De poging om het auto-vrijmaken nu op 27 maart te forceren, overviel de ondernemers van de binnenstad behoorlijk. Er is veel discussie over het tijdstip waarop het Grote Kerkhof autovrij wordt gemaakt en hoe het plein wordt ingevuld. Men wil het vooral geen onderwerp voor de verkiezingen laten zijn….. . Het lijkt minder om de inhoud te gaan dan op het bereiden van een stokpaardje om publicitair de aandacht te trekken. Het lijkt me de beste oplossing dat als de motie op 20 december aanstaande wordt afgestemd dat een nieuw college het gesprek met de samenleving aangaat over het Grote Kerkhof en hoe het eruit moet zien. Dan is er ook meer duidelijkheid over gratis parkeren op de Worp. Gemeentebelang vindt het logisch om pas dan en vooral ook na goed overleg met bewoners en ondernemers een politiek besluit te nemen over het Grote Kerkhof.