Wethouder beƫdigd

Liesbeth

Wethouder beƫdigd

LiesbethBeƫdigd

Liesbeth Grijsen is namens Gemeentebelang beƫdigd als nieuwe wethouder van de gemeente Deventer. Kort daarvoor had zij zich aan de raad gepresenteerd.

Lees hier onder haar bijdrage

Geachte leden van de raad,

U kent me sinds 2005 als een kritisch en betrokken raadslid. In de afgelopen jaren heb ik met veel plezier gewerkt vanuit de fractie van Gemeentebelang.

Graag ga ik de uitdaging aan om deze gemeente mede te besturen.

Een structureel sluitende meerjarenbegroting is een forse uitdaging. Hiervoor zijn bezuinigingen noodzakelijk die voor 2015 bij de komende Voorjaarsnota worden besproken. Dit najaar wordt samen met de raad gewerkt aan structurele bezuinigingen voor de langere termijn.

We gaan ook aan de slag met subsidieverlening. Onder meer met het doel om meetbare prestatieafspraken te maken. Ook mogelijkheden van kortdurende subsidies als vliegwiel worden beter benut.

Ruimtelijke ontwikkelingen vinden vooral plaats op inbreidingslocaties. Woningbouwinitiatieven worden afgestemd op de vraag vanuit de markt. Sport heeft een belangrijke functie in de samenleving. Sport brengt mensen bij elkaar en stimuleert op natuurlijke wijze tot het verrichten van vrijwilligerswerk.

In Deventer staan we voor forse uitdagingen. De financiƫle speelruimte wordt kleiner. Er wordt meer verantwoordelijkheid bij de inwoners gelegd. Toch blijven we werken aan een mooie gemeente, waar mensen met elkaar de samenleving dragen.

Ik wil hier mijn bijdrage aan leveren. Met gedrevenheid, passie en als teamspeler. Ik heb respect voor de rol van de raad. Met u ga ik de dialoog aan en streef ik naar maximaal draagvlak voor te nemen besluiten.

De komende tijd gebruik ik om me goed in te werken in de verschillende onderwerpen. Van mij mag u verwachten dat ik mijn uiterste best ga doen voor Deventer.