wietexperiment

Marco

wietexperiment

MarcoVooralsnog  geen wietexperiment in Deventer

Op het laatste moment hebben D66 en de mede-indieners de motie over het experimenteren met gecontroleerde wietteelt teruggetrokken. De betrokken fracties willen zich nu eerst buigen over de voorstellen die de VNG over dit onderwerp heeft gedaan.  De voortrekkersrol die Deventer bijna op zich had willen nemen, is daarmee gelukkig van tafel!

 

Het college heeft  in september vorig jaar  aangegeven dat er geen juridische ruimte is voor gelegaliseerde weetteelt en dat het kabinet deze ook niet zal creëren. Voor de opstellers van de motie was dit geen probleem. Na de komende verkiezingen zouden de politieke verhoudingen in Den Haag ingrijpend veranderen. In welke glazen bol staat dat te lezen? Hoewel nog niet vaststond óf de landelijke politiek het licht voor een experiment op groen zou zetten, wanneer dit zou kunnen gebeuren en wat de randvoorwaarden zouden zijn, wilden ze toch ambtenaren vrij maken om alvast een kant en klaar voorstel uit te werken.  Daar zijn de initiatiefnemers op het allerlaatste moment op terug gekomen. 

Gemeentebelang heeft altijd gesteld dat experimentele wietteelt geen zaak van de lokale overheid is. Tenminste niet tot er een concreet verzoek uit Den Haag komt en alle mogelijkheden en beperkingen bekend zijn. Pas dan is de gemeenteraad aan zet om een besluit te nemen over een eventuele deelname aan het experiment.

Lees hier de motie